Disclaimer

Deze site is met de uiterste zorg samengesteld ondanks dat kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gegevens en (in sommige gevallen) snel veranderende informatie.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IJsselvallei B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij IJsselvallei B.V..

Geen garantie op juistheid. Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met IJsselvallei B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.
IJsselvallei B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. IJsselvallei B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.ijsselvallei.nl op deze pagina.

Alles begint met een goed gesprek!

Graag gaan wij in op de uitdagingen en kansen voor jouw bedrijf. Tijdens een eerste telefonisch adviesgesprek verkennen wij hoe wij ook jouw bedrijf verder kunnen helpen.
Wij zorgen voor de oplossing zodat jij je kunt blijven focussen op wat je echt belangrijk vindt!
Contactgegevens
IJsselvallei B.V.
Burgemeester Roelenweg 24
8021 EW Zwolle
Onze oplossingen
Copyright IJsselvallei Software Ontwikkeling B.V. 2024 | Privacyverklaring | Disclaimer